R1 Crispy Kylling

Tempura kylling, salat, agurk og avocado

8 stk.

DKK 75,00 DKK 67,50
R2 Crispy Ebi

Tempurarejer, salat, agurk og avocado

8 stk.

DKK 79,00 DKK 71,10
R3 And

Grillet and, salat, agurk og æble

8 stk.

DKK 85,00 DKK 76,50
R4 Laks

Laks, salat, agurk og avocado

8 stk.

DKK 79,00 DKK 71,10
R5 Tun

Tun, salat, agurk og avocado

8 stk.

DKK 85,00 DKK 76,50
R6 Vegansk

Agurk, avocado, tofu, salat og tangsalat

8 stk.

DKK 75,00 DKK 67,50
R7 Sushirejer

Sushirejer, salat, agurk og avocado

8 stk.

DKK 85,00 DKK 76,50
R8 Mix

Tun, laks, surimi, salat, agurk og avocado

8 stk.

DKK 85,00 DKK 76,50