Beskrivelse

Uramaki (8 stk. kakiyaki)

Hosomaki (4 stk. agurk, 4 stk. avocado)

Nigiri (1 stk. avocado, 1 stk. inari, 1 stk. omelet)

19 stk. – 1-2 pers.